Ledelsesværdier

Ledelse i Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme bedrives med udgangspunkt i værdibaseret ledelse, som for os betyder at ledelsen tager ansvar for:

  • Kvaliteten, stiller krav og har forventninger til medarbejderne.
  • At skabe en organisation, hvor der er høj grad af fleksibilitet og en positiv tilgang.
  • At planlægnings og beslutningskompetence lægges ud og at medarbejderne har indflydelse og beslutningsret.

Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. Vores værdier er det, som beskriver den måde, vi møder hinanden på og de angiver den retning vi ønsker at bevæge os imod.

"Den der ikke tør vælge af hvilken vej han vil gå, ender som sten i den trappe, som de stærke træder på." (Carl Scharnberg).