Ledelsesværdier

Ledelse i Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme bedrives med udgangspunkt i værdibaseret ledelse, som for os betyder at ledelsen tager ansvar for:

 • Kvaliteten, stiller krav og har forventninger til medarbejderne.
 • At skabe en organisation, hvor der er høj grad af fleksibilitet og en positiv tilgang.
 • At planlægnings og beslutningskompetence lægges ud og at medarbejderne har indflydelse og beslutningsret.

Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. Vores værdier er det, som beskriver den måde, vi møder hinanden på og de angiver den retning vi ønsker at bevæge os imod.

"Den der ikke tør vælge af hvilken vej han vil gå, ender som sten i den trappe, som de stærke træder på." (Carl Scharnberg).

Vi ønsker en organisation, som er gennemsyret af et grundlæggende humanistisk menneskesyn. 

Fordi:

 • Vi vil noget med borgerne.
 • Alle mennesker har krav på at blive mødt, set og hørt gennem en ligeværdig og anerkendende tilgang, da det er gennem positive samspilsoplevelser, at mennesker får styrket dets forudsætninger for lysten til at deltage i livet.
 • Mennesket har frihed til at forvalte sit liv og har utallige muligheder, for at vælge og påvirke sin egen skæbne gennem de valg, det træffer. Frihed til ansvarlig handling.
 • Vi tror ikke på èn sandhed, men en mangfoldighed af sandheder, der kan leve side om side.

Hvordan:

 • Vi er nysgerrige på hvad den anden siger og gør. Både når de kommer til os, men også ved, at vi er opsøgende nysgerrige.
 • Ved positiv samspil, der øger lysten til at engagere sig i hinanden fx:
 • Ved at sige godmorgen, gå rundt og hilse på.
 • Være sammen til kaffe og frokost.
 • Arrangere temadage og andre muligheder for at mødes.

Ledelsen tager ansvar, for at skabe en organisation hvor der er høj grad af fleksibilitet og en faglig tilgang.

Fordi:

 • Vi vil noget med borgerne.
 • Vi vil fastholde og være attraktive for dygtige medarbejdere, der stiller krav om balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.
 • Vi vil skabe de bedste muligheder for udvikling for borgere og medarbejdere.
 • Når medarbejdere arbejder i et fleksibelt og kreativt miljø, afspejles det i, hvordan opgaven løses sammen med borgeren.

Hvordan:

 • Vi laver aftaler og ikke regler.
 • Vi tror altid på de bedste intentioner, hos både borger og medarbejder.
 • Der er plads til skæve løsninger, f.eks. giver det pt. mening, at holde fælles social samling under halvtaget ved køkkendøren og i en periode gav det mening, at en beboer bor i fællesstuen.

Ledelsen tager ansvar, for at planlægnings og beslutningskompetence lægges ud og at medarbejderne har indflydelse og beslutningsret.

Fordi:

 • Vi vil noget med borgerne.
 • Det øger ansvarsfølelsen og højner motivationen.
 • Det gør organisationen mere effektiv, sætter flere kompetencer i spil, som sikrer kvalificerede løsninger.

Hvordan:

 • Ved at vi er optaget af værdier fremfor regler, værdierne sætter rammen for indflydelse og beslutningsret.
 • I dialoger om opgaveløsning giver vi opbakning, fremfor at overtage og lader medarbejderne tage/bevare styring.
 • Vi bliver ved med at undersøge, folde ud på stop op dage, temamøder og temadage.