Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Centret består af afdelingerne RosengårdenFredensgadeStøttecentre og Priorgården. Centret hører organisatorisk under fagområdet Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kerneopgaven er at støtte at brugerne udvikler og anvender deres ressourcer.

Vores målgruppe på botilbuddet Rosengården er psykisk sårbare borgere.
På botilbuddet Fredensgade, borgere med ADHD og autismespektrumforstyrrelse. 
Vores bostøtte er fagligt specialiseret i henholdsvis psykiatri og i ADHD & autisme

Siden er pt. under ombygning

Bostøtte og mentorstøtte  

Botilbud  

Dagtilbud og beskæftigelse  

STU Skjern