Menneskesyn

Vi ønsker, en organisation som er gennemsyret af et grundlæggende humanistisk menneskesyn. Det humanistiske livssyn sætter som norm respekten for det enkelte menneskes ret til en udvikling i frihed og moralsk ansvarlighed.

Humanisten står fast på sin uafhængighed af ydre autoriteter. Lader sig styre af sin fornuft og sin dømmekraft og smag. Indsigten i det menneskelige viser sig helt ud i omgangsformen, høflighed og civiliseret optræden er ikke kun en ydre skal, men noget, der virker moralsk indadtil. Man kan forstå det i den dybere betydning som sans for kvalitet - for humanistiske ledemotiver.