Menneskesyn

Vi ønsker, en organisation som er gennemsyret af et grundlæggende humanistisk menneskesyn. Det humanistiske livssyn sætter som norm respekten for det enkelte menneskes ret til en udvikling i frihed og moralsk ansvarlighed.

Humanisten står fast på sin uafhængighed af ydre autoriteter. Lader sig styre af sin fornuft og sin dømmekraft og smag. Indsigten i det menneskelige viser sig helt ud i omgangsformen, høflighed og civiliseret optræden er ikke kun en ydre skal, men noget, der virker moralsk indadtil. Man kan forstå det i den dybere betydning som sans for kvalitet - for humanistiske ledemotiver.

Med menneskesynet som fælles udgangspunkt i vores samspil med borgerne og kollegaer, er det vigtigt, at vi sikrer tid og rum til diskussioner og refleksioner over organisationens-, egen- og kollegers praksis.

Menneskesynet bliver afgørende for, hvordan vi vælger at møde borgerne og hvordan vi vælger at forstå os selv og hvordan vi forstår og forholder os til andre.

Vi har ansvar for at løse kerneopgaven - det vi skaber sammen med borgerne. Vi er desuden ansvarlige for at leve op til Ringkøbing-Skjern Kommunens mission, som er, at vi støtter det gode liv og væksten og vi går efter de gode løsninger sammen med borgerne.

Ledelsens ansvar i forhold til retning er, at fokusere på menneskesyn fremfor på metode.

Fordi:

 • Vi vil noget med hinanden.
 • Det giver plads til større metodefrihed, da det er menneskesynet og ikke metoden der bær.
 • Vi ser metoder, som en del af en værktøjskasse, vi kan tage i brug.
 • Menneskesynet er forudsætning for, hvordan vi indgår i samspil med hinanden og afgørende for, hvordan vi vælger at møde hinanden.

Hvordan:

 • Vi er nysgerrige på det samspil der er med borgeren.
 • Vi er mere optaget af relationen end metoden.

Medarbejdernes ansvar er, at være med til at formulere, være med til at beslutte og være med til at handle.

Fordi:

 • Vi vil noget med hinanden.
 • Det giver trivsel og tilfredshed, at have medbestemmelse på egne opgaver.
 • Det er vejen til en god arbejdsplads.
 • Fordi det giver kvalitet i opgaveløsninger.

Hvordan:

 • Beslutninger for den enkelte træffes sammen med vedkommende.
 • Ved at medarbejderne byder ind på løsninger.
 • Ved at medarbejderen tager ansvar for at igangsætte.
 • Ved at den enkelte tager ansvar, for at det er en god arbejdsplads for sig selv og sine kollegaer.

Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne = social kapital er vigtige parametre.

Fordi:

 • Vi vil noget med hinanden.
 • Det er afgørende for at bedrive værdibaseret ledelse.
 • Det er vejen til en god arbejdsplads.
 • Det giver øget faglig kvalitet.

Hvordan:

 • Vi har respekt for forskellighed og ved ansættelser tilgodeses dette.
 • Vi rummer forskellighed, respekterer at vi gør tingene på hver sin måde.
 • Vi har tiltro til den anden – at de kan tage ansvar for sig selv.
 • Vi behandler medarbejdere individuelt.

At fortælle historier indebærer, ud fra det narrative perspektiv, en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger. Vore fortællinger, med deres implicitte moral, udgør et af livets grundvilkår. Det at skabe en fælles historie, er med til at styrke fællesskabet og dermed styrke Social Kapital, hvor nøglebegreber netop er TILLID - RETFÆRDIGHED - SAMARBEJDSEVNE.