Rosengården socialpsykiatrien

Dagtilbud Rosengården §104.

Rosengården tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med en psykisk sygdom og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
 
Der laves individuelle tilbud, i samarbejde med den enkelte borger planlægges hvilke opgaver / aktiviteter vedkommende skal deltage i, med udgangspunkt i hvilke mål den enkelte har. 
I planlægning af opgaver / aktiviteter tages der hensyn til at fremme helhed, forebyggelse, inklusion og livskvalitet for den enkelte.
 
Aktivitets tilbuddene varierer og udvikler sig alt efter hvilke borgere der er tilknyttet stedet og hvilke opgaver der er interesser for. Tilbuddet er for borgere som er visiteret efter SEL § 104 eller efter LAB § 32. 
Pt. er der følgende tilbud:
 
  • Kreativ café som er åbent én gang ugentligt.
  • Spil og socialt samvær.
  • Træ og cykelværksted.
  • Musik café
  • Hver onsdag arrangerer vi ture, hvor der både er mulighed for at få fælles oplevelser, frisk luft og fysisk aktivitet. 
  • Derudover er der mulighed for at spise sammen mandag aften og fredag formiddag, hvor man også kan være med til at planlægge og fremstille maden.