Bostøtte og mentor

Bostøtte

Bostøtte efter SEL § 85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte i egen bolig samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Mentorstøtte

Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde ordinær ansættelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær uddannelse, aktiviteter / tilbud, tilbyder Fredensgade mentorstøtte.
Som mentor kan fokus fx være:
 
  • I en overgangsperiode at hjælpe til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i forløb.
  • At støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk for at kunne indgå i forløb og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
  • At styrke borgerens tillid til systemet og motivere borgeren til at søge ud på arbejdsmarkedet.
  • At støtte borgeren i kontakten til andre fagprofessionelle i forløb og den praktiserende læge.
  • At hjælpe borgeren med at få fokus på ressourcer og kompetencer og videreformidle disse til sagsbehandler,
  • At støtte borgeren med personlige udfordringer, som målrettes med forløbet. Herunder familiemæssige udfordringer, bolig- og/eller økonomiproblemer.