Akut Tilbud

Botilbuddet Rosengården lægger rammer til akuttilbuddet, som består af 2 værelser på ca. 11 m2 hvor borgere, som i forvejen er visiteret til SEL § 85 bostøtte eller SEL §104 aktivitets- og samværstilbud kan benytte ved behov. Borgeren kan f.eks. overnatte på et af disse værelser, hvis de har det sådan, at de ikke magter at være i eget hjem, enten på grund af angst eller andet. Et andet formål med akut-værelserne er at forebygge indlæggelser. Derudover fungerer vores akutfunktion som en hotline, som borgerne kan ringe til.

Akuttilbuddet er åben hele døgnet og følger den rytme som ellers er i botilbuddet.
Kontakten hertil formidles via ens kontakt person fra støttecentrene. Så hvis du har akut behov for støtte og rådgivning, er vi et tilbud som står klar til at hjælpe. 

I hverdagen fra 8-16, sker henvendelsen hertil i samarbejde med ens støtte kontakt person fra Støttecentret. Efter kl. 16, i weekenderne og helligdage kontakter man akut tilbuddet pr. tlf. 51 22 87 04

Der er mulighed for at få formiddags kaffe og middags mad - aftensmaden skal man som udgangspunkt selv indkøbe, men der er mulighed for køb af færdigret.

Tilbuddet består af rådgivning og støtte, dette kan foregå via telefonisk kontakt, samtale på Rosengården eller overnatning.