Støttecentre

Borgere med psykiske lidelser som bor i eget hjem, kan visiteres til støttecentrene. Støttecentrene er placeret i velholdte villaer beliggende i de respektive byer. Hvert støttecenter tilbyder bl.a.: samtaler med kontaktperson og socialt samvær/netværksdannelse med andre brugere i støttecentrenes cafè åbningstider og ved diverse andre fælles aktiviteter.

Vi arbejder ud fra en Recovery tankegang. Recovery betyder ”at komme sig” forstået som den enkelte brugers proces i at komme sig herunder at danne ny mening og formål i livet. Nærmere beskrevet som: at brugeren oplever et liv med god kvalitet trods sygdommen.

På nedenstående link kan du se hvilke støttecentre, der har en aktivitetskalender, som er tilgængelig via nettet. De bliver opdateret en gang om måneden, og kan hentes ned på din egen computer og udskrives.

Aktivitetskalender for Skjern Støttecenter august 2018

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme findes tre støttecentre i byerne Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Støttecentrene arbejder sammen på tværs og med botilbudet Rosengården.