Borger

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme tilbyder vi en række forskellige ydelser.

  • Bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte.
  • Botilbud, længerevarende eller midlertidigt.
  • Dagtilbud og café i form af samvær i meningsfulde aktiviteter.
  • Beskæftigelse med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde uddannelse.
  • Mentorstøtte som hjælp til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i beskæftigelse, uddannelse eller arbejde.
  • STU – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år.

Vælg relevant tilbud i menuen til venstre.