Vores tilbud

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme tilbyder vi en række forskellige tilbud.
Lovgivningsområder er Serviceloven (SEL) samt Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).

  • Botilbud, længerevarende (SEL §105) eller midlertidigt (SEL §107).
  • Bostøtte (SEL §85) i form af hjælp, omsorg eller støtte.
  • Dagtilbud samt aktivitets og samværs tilbud (SEL §104) i form af samvær i meningsfulde aktiviteter.
  • Beskæftigelse (LAB 32) med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde uddannelse.
  • Mentorstøtte (LAB §31b) som hjælp til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i beskæftigelse, uddannelse eller arbejde.
  • STU – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år.
  • Priorgården, beskyttet beskæftigelse (SEL §103).

Botilbud er beskrevet nærmere under Afdelnger.
Alle andre tilbud er nærmere beskrevet i menuen til venstre.