Pædagogstuderende på Fredensgade

Du skal besøge Fredensgade inden du starter. På dit besøg vil du få mulighed for at se stedet og hilse på dine kolleger. Forhør dig gerne om praktikken og dagligdagen på Fredensgade. Vi vil også gerne tale ferieplanlægning og vagtplaner og om vores forventninger til dig og omvendt.

Du skal have et ansættelsesbrev, som senest skal være dig i hænde en måned efter praktikken er startet.

Du skal i praktikken opfylde en række kompetencemål, som beskriver, hvad du skal have ud af praktikforløbet og hvad der forventes af dig. Hvert kompetencemål har en overordnet målsætning og derudover en beskrivelse af vidensmål og færdighedsmål. Kompetencemålene er beskrevet i Bekendtgørelsen.

Som praktikant skal du forholde dig til at være studerende og lønmodtager på samme tid. Du vil opleve, at være studerende og samtidig indgå i normeringen. Derfor er det vigtigt, at du selv er opsøgende og aktiv i forhold til at nå dine mål. Du skal reflektere over det du oplever i hverdagen og diskutere dine reflektioner med dine kolleger og din vejleder.

Halvvejs inde i praktikforløbet vil Fredensgade afholde et statusmøde, hvor vejleder, seminariets praktiklærer og du er til stede. Her vil vejleder fortælle om det forventes, at du vil kunne opfylde dine mål for praktikken. Hvis der er tvivl om kompetencemålene kan opfyldes, skal det på mødet drøftes hvad der skal gøres, for at du når målene.

Praktikker på pædagoguddannelsen afsluttes med en eksamen. I anden praktik vil din vejleder fra uddannelsesstedet, og din vejleder fra Fredensgade være til stede som eksaminator og censor. I tredje praktikperiode deltager der også en ekstern censor. Til eksamen skal du redegøre for hvordan du har arbejdet og opnået kompetencemålene. Praktikken er herefter enten bestået eller ikke bestået.

På Fredensgade priroterer vi meget højt at bidrage til at uddanne fremtidens pædagoger. Vi har et åbent miljø, hvor en undrende og nysgerrig tilgang fra den studerendes side er meget velkommen. Vi tror på at vi alle kan lære mere om pædagogisk praksis i et respektfuldt, nysgerrigt og undrende arbejds- og læringsmiljø.

Læs mere om praktikken på Fredensgade i vores praktikbeskrivelse.