Hvad er STU?

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16-25 år, som ikke står klar til at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU har det hovedformål, igennem aktiviteter omkring personlige, faglige og sociale mål, at styrke den unge til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Den unge har for hvert år et møde med UU-vejledningen, hvor individuelle mål for skoleåret aftales.