Formål og aktiviteter

Formålet med uddannelsen er, at den unge bliver klædt på til en så selvstændig og aktiv deltagelse voksenlivet som muligt og at det afklares, hvordan den unge bruger sit potentiale bedst i forhold til sin fremtidige beskæftigelse og en eventuel videreuddannelse. STU-Skjern er et bredt tilbud af aktiviteter, lærings- og praktikforløb. Dette kommer til at foregå igennem aktiviteter, som støtter op omkring sociale, faglige og personlige udviklingsmål. Det kunne f. eks indeholde:

  • Botræning - en række aktiviteter og læring omkring de udfordringer som ligger i at bo selvstændigt.

  • Livsstil - en læring i egenomsorg, sundhed, kost og motion, samt sociale relationer.

  • Samfund - læring i brugen af offentlig transport, faciliteter og tilbud i nærområdet.

  • Faglighed - inddragelse af dansk, matematik, IT, samfunds og evt. sprogfag på individuelle niveauer. Fx kan VUC enkeltfag tænkes ind som en del af den studerendes uddannelsesplan.