Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på Drosselvej 9 i Skjern

Fredensgade tilbyder et unikt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge som er imellem 16-25 år og som har brug for en ungdomsuddannelse, der vil være individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker og behov. Vi tilbyder en 3 årig uddannelse, som tager udgangspunkt i netop den unges niveau, og hvor målsætningen defineres individuelt, år for år, for at kunne skabe den tilpasse forstyrrelse som den unge har brug for i sin udvikling.

Du vil møde et motiveret personaleteam, som er drevet af at skabe meningsfuldhed og sammenhæng for den enkelte. At finde muligheder, evt. via nye veje, og at udfolde ressourcer og potentialer der kan øge livskvaliteten og være bæredygtigt.

Da vi er en del af et stort center, med knapt 80 medarbejdere betyder det også et væld af forskellige kompetencer hver enkelt medarbejder kan byde ind med i netop den unges individuelle uddannelsesforløb, hvor det giver mening. Derfor vil den unge ud over det faste personale, komme til at møde en række forskellige gæsteundervisere.