Drosselvej ADHD/autisme

Dagtilbud Drosselvej § 104.

Fredensgade tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med ADHD eller autismespektrumforstyrrelser og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Der laves individuelle tilbud, i samarbejde med den enkelte borger planlægges hvilke opgaver / aktiviteter vedkommende skal deltage i, med udgangspunkt i hvilke mål den enkelte har. 
I planlægning af opgaver / aktiviteter tages der hensyn til at fremme helhed, forebyggelse, inklusion og livskvalitet for den enkelte.

Aktivitets tilbuddene varierer og udvikler sig alt efter hvilke borgere der er tilknyttet stedet og hvilke opgaver der er interesser for. Tilbuddet er for borgere som er visiteret efter SEL § 104 eller efter LAB § 32. 
Pt. er der følgende tilbud:

  • IT undervisning onsdage. Undervisningen varetages af en IT uddannet som købes som konsulent.
  • Massage en eftermiddag om ugen og mulighed for at få NADA.
  • Malerværksted to eftermiddage pr uge, hvor der er ansat en person i skånejob som underviser/leder gruppen. Enkelte tirsdage har ADHD-klubben deltaget i malerklubben.
  • Derudover er der mulighed for at være tilknyttet teknisk service og café/køkken. Der er anlagt stor køkkenhave og drivhus, som udover at skabe rammer for aktiviteter også giver grøntsager til køkkenet.