Dagtilbud og beskæftigelse.

Medarbejdergruppen er bredt sammensat med forskellige fagligheder, pædagoger og håndværker uddannet, for at sikre høj kvalitet i de forskellige opgaver / aktiviteter. 

Udgangspunkt er individuel støtte. God og tæt kontakt med personalet - med sigte på fremme af fornemmelsen for at " hvert enkelt individ er værdifuldt" - herunder støttende og vejledende samtaler.

God personlig backup under arbejdsprocesserne og styrke de praktiske færdigheder - såvel den intuitive viden, gennem meningsfyldte og kompetence udviklende arbejdsopgaver.