Beskæftigelsen LAB §91 og SEL §103

Arbejdet i beskæftigelsen

Målgruppen i beskæftigelse er ledige med en psykisk sygdom, ADHD eller autisme, som er omfattet af LAB § 91 eller SEL §103

Teknisk service, café køkkenerne tilknyttes typisk efter LAB §91.

Priorgården, tilknyttes typisk efter SEL §103