Botilbud

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme tilbyder botilbud for borgere, der er tilknyttet socialpsykiatrien på Rosengården, samt for borgere, der har ADHD og/eller autismespektrum forstyrrelser på Fredensgade.

Begge botilbud har tilbud efter Servicelovens §105 - længerevarende tilbud, samt Servicelovens §107 - midlertidige tilbud.

Daglig leder for botilbuddene er Jesper Beck Astrup

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme ønsker vi gennem stabiliserende og udviklende arbejde at fremme (1) menneskelig udvikling, (2) problemløsning i menneskelige relationer og (3) det enkelte menneskes frigørelse og magt over eget liv for at sikre den enkelte et værdigt liv.

Vi yder en indsats, der støtter borgeres habilitet i forhold til samfundsdeltagelse og livsudfoldelse på egne præmisser og støtter mennesker, der ikke trives eller trues på deres trivsel på grund af særlige vilkår.

Opgaven er at forebygge, kompensere og forandre.

Forebyggelsesperspektivet kommer til udtryk ved en socialpædagogisk indsats, der giver mennesker med behov for særlig støtte mulighed for at deltage i hverdagslivet, de sociale fællesskaber og samfundslivet.
Kompensationsperspektivet kommer til udtryk ved, at vi benytter vores faglighed til at afdække den enkeltes ressourcer og behov med henblik på at målrette hjælp og støtte.
I forandringsperspektivet støtter vi den enkelte i at realisere egne værdifulde potentialer som menneske og samfundsborger.