Støttecentrenes tilbud

Tilbudene er individuelt tilpasset mennesker med sindslidelser. Nogle vil have brug for alle dele af tilbudet, andre ikke. Da sygdommen er svingende, kan behovet over tid ændres. Hvis tilbudene ikke dækker den enkeltes behov, forsøger vi at løse det. Alle brugere har en kontaktperson. Bruger og kontaktperson aftaler sammen hvilke tilbud, der er udviklende for den enkelte.

 

Støttecentre socialpsykiatri.

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme findes tre støttecentre i byerne Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Støttecentrene arbejder sammen på tværs og med botilbudet Rosengården.

Fakta om støttecentrene:

Skjern Støttecenter, Vardevej 45, 6900 Skjern. Tlf.: 20904212

Ringkøbing Støttecenter, Herningvej 31, 6950 Ringkøbing. Tlf.: 97320737

Videbæk Støttecenter, Søndergade 69, 6920 Videbæk. 

Relevant at vide