Støttecentrenes tilbud

Tilbudene er individuelt tilpasset mennesker med sindslidelser. Nogle vil have brug for alle dele af tilbudet, andre ikke. Da sygdommen er svingende, kan behovet over tid ændres. Hvis tilbudene ikke dækker den enkeltes behov, forsøger vi at løse det. Alle brugere har en kontaktperson. Bruger og kontaktperson aftaler sammen hvilke tilbud, der er udviklende for den enkelte.