Støttecentrenes tilbud

Tilbudene er individuelt tilpasset mennesker med sindslidelser. Nogle vil have brug for alle dele af tilbudet, andre ikke. Da sygdommen er svingende, kan behovet over tid ændres. Hvis tilbudene ikke dækker den enkeltes behov, forsøger vi at løse det. Alle brugere har en kontaktperson. Bruger og kontaktperson aftaler sammen hvilke tilbud, der er udviklende for den enkelte.

Samtalerne er planlagte og kan i enkelte tilfælde også være spontane/akutte. Nogle foregår mellem kontaktpersonen og brugeren, andre i grupper. De spontane samtaler sker primært via telefon.

Formålet med samtalerne kan være at:

  • Lære sig selv at kende.
  • Sætte ord på svære følelser.
  • Styrke selvindsigt og selvværd.
  • Kunne føle sig ”rummet”.
  • Få hjælp til at strukturere hverdagen.

Samtalerne kan foregå struktureret eller ustruktureret alt efter behov og mål.

Formålet med aktiviteterne er, at skabe struktur i hverdagen, samt at fremme den enkeltes selvtillid, identitet og glæde. Brugeren kan vælge aktiviteter, der foregår i et fællesskab eller alene. Der udarbejdes aktivitetsliste over fællestilbud ved støttecentrene.
På planlagte dage tilbydes mad og kaffe i et kendt fællesskab. Brugere og kontaktpersoner hjælper hinanden med at dække bord, lave mad, servere, rydde op, vaske op m.v. Man kan komme og være med efter behov, samt deltage i samværet med plads til at være den man er. Et fællesskab hvor man øver sig i at være sammen med andre.

Brugeren kan ved behov få praktisk og personlig hjælp i form af for eksempel følgeskab til apotek, læge, bank, indkøb, møder samt støtte/motivation til bad og oprydning. Formålet med hjælpen er at:

  • Mindske kaos og angst.
  • Hjælpe brugeren til, at få hverdagslivet til at fungere godt.
  • Støtte brugeren i at etablere, udvikle og fastholde netværk. Ved netværk forstås venner, bekendte, familie samt det professionelle netværk.
  • Forbedre brugerens evne til at indgå i sociale relationer. Dette gøres via samtaler og aktiviteter.
Støttecentrenes brugere kan ved behov visiteres til akut telefonkontakt eller overnatning på Rosengården, hvis brugeren har behov for kontakt eller ikke magter, at være alene på grund af psykose og angst.