Støttecentrenes tilbud

Tilbuddene er individuelt tilpasset mennesker med sindslidelser. Nogle vil have brug for alle dele af tilbuddet, andre ikke. Da sygdommen er svingende, kan behovet over tid ændres. Hvis tilbuddene ikke dækker den enkeltes behov, forsøger vi at løse det. Alle brugere har en kontaktperson. Bruger og kontaktperson aftaler sammen hvilke tilbud, der er udviklende for den enkelte.