Støttecentre

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme findes tre støttecentre i byerne Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Støttecentrene arbejder sammen på tværs og med botilbudet Rosengården.