Beskæftigelsen på Rosengården

I beskæftigelsestilbuddet interagerer tilbudsdeltagere indbyrdes og med personaler i forbindelse med aktiviteter, og når de indgår i fællesskaber. Deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber danner rammer for at skabe relationer, indgå i samarbejder og forhandlinger.

Formålet med tilbuddet er efter LAB § 32 gennem vejledning og opkvalificering i meningsfulde og udviklende aktiviteter at udvikle eller afdække den lediges faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse eller at dokumentere forløb i en borgers sag. Resultatet af forløbet dokumenteres i en udførlig statusrapport, der indeholder en vurdering af den lediges faglige og sociale kompetencer.

Formålet er ligeledes efter SEL § 104 gennem et meningsfuldt og udviklende aktivitets- og samværstilbud at bidrage til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

Beskæftigelsestilbud indenfor Socialpsykiatri med sigte på LAB § 31b Mentorstøtte og LAB § 32 vejledning og opkvalificering - forløb af korte eller længerevarende forløb Rosengårdens beskæftigelsestilbud er mestendels rettet mod brugergruppen indenfor socialpsykiatri og ADHD. Hensigten med tilbuddet er, at borgeren indenfor denne tilbudsramme kan afklares med hensyn til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller afdække mulighed for andre tiltag.