Botilbud

I hverdagen arbejder den enkelte borger efter individuelle mål og struktur, som er udarbejdet sammen med ens rådgiver og personalet.

Hverdagen starter kl. 9.15 med fælles morgensamling i de 2 enheder, Kaspersens og Gl. Rosengården. Her formidles dagens aktiviteter og der kan spises morgen mad. Formiddag og eftermiddag kan indeholde aktiviteter af forskelligt indhold. Om aftenen, kan der ses tv i fælles stuerne eller foregå anden planlagt eller ønsket aktivitet, evt. ture ud af huset.

Dag personalet møder ind kl. 8-16, aften personalet 15.45-22.45, nattevagten 21-8.15.

Aktiviteterne kan være periode vis, men i huset har vi stemmehøre gruppe, ridning, tegneterapi, Nada akupunktur og unge gruppen.

Der kan periode vis fore komme andre grupper, end i oven nævnte.

Man er også velkommen til at deltage i aktiviteterne i dagtilbuddet (se dagtilbuddets aktiviteter)

Der er ofte opslag om mange forskellige ture og arrangementer, ud af huset.

I huset har vi fundament for at arbejde recovery orienteret, psykodynamisk, kognitiv og systemisk.

Vi har en bred vifte af kompetencer i huset, som bliver arbejdet ind i de individuelle behandlings forløb.

Der er i alt 20 boliger på Rosengården, 10 blivende boliger og 10 midlertidige boliger. I Kaspersens § 85 blivende tilbud er boligerne bygget i 2006. I Gl. Rosengården § 107 midlertidige boliger, er lejlighederne af ældre dato og af forskellige størrelser.