Botilbud

Der er i alt 20 boliger på Rosengården, 10 blivende boliger og 10 midlertidige boliger. I Kaspersens § 85 blivende tilbud er boligerne bygget i 2006. I Gl. Rosengården § 107 midlertidige boliger, er lejlighederne af ældre dato og af forskellige størrelser.