Botilbud på Rosengården

Der er i alt 26 boliger på Rosengården, 16 længevarende boliger SEL §105/85 og 10 midlertidige boliger SEL §107.
I Kaspersens  længerevarende tilbud er boligerne bygget i 2006.
I Gl. Rosengården midlertidige boliger, er  de fleste af lejlighederne af nyere dato.
Lejlighederne på selve Rosengården er af forskellig størrelse.