Rosengården

Rosengården har siden 1986 været et bo- og dagtilbud for psykisk sårbare borgere, som på grund af deres diagnoser, er mere eller mindre udfordret i forhold til hele deres livssituation og som i perioder ikke magter deres liv.

Rosengården er beliggende i den sydlige del af Skjern og består af boliger i tilknytning til fællesarealet for dagbrugere og for gæster i akutfunktionen.

I 2006 blev det udvidet med en fællesbygning med Café, mødelokaler og kontorer. Samtidig blev beboerne i de 10 almene boliger tilknyttet Rosengården.