Rosengården

10 længerevarende boliger § 85 blev opført i 2006, med tilhørende fælles køkken/stuen og vaskerum. I den ”gamle” del af Rosengården er der 10 midlertidige boliger § 107, også med fælles køkken og stue.

Akut tilbud består af 5 værelser på ca. 11 m2 hvor borgere, som i forvejen er visiteret til § 85 bostøtte kan benytte ved behov. Borgeren kan f.eks. overnatte på et af disse værelser, hvis de har det sådan, at de ikke magter at være i eget hjem, enten på grund af angst eller andet. Et andet formål med akut-værelserne er også, at forebygge indlæggelser. Derudover fungerer vores akutfunktion også som en hotline, som borgerne kan ringe til.

Dagtilbuddet ligger i hjertet af Rosengården og indeholder aktivitets rum, køkken, spiseområde og øvrige opholdsrum.

Rosengården har siden 1986 været et bo- og dagtilbud for psykisk sårbare borgere, som på grund af deres diagnoser, er mere eller mindre udfordret i forhold til hele deres livssituation og som i perioder ikke magter deres liv.

Rosengården er beliggende i den sydlige del af Skjern og består af boliger i tilknytning til fællesarealet for dagbrugere og for gæster i akutfunktionen.

I 2006 blev det udvidet med en fællesbygning med Café, mødelokaler og kontorer. Samtidig blev beboerne i de 10 almene boliger tilknyttet Rosengården.