STU på Drosselvej 9 i Skjern

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16-25 år, som ikke står klar til at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU har det hovedformål, igennem aktiviteter omkring personlige, faglige og sociale mål, at styrke den unge til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Den unge har for hvert år et møde med UU-vejledningen, hvor individuelle mål for skoleåret aftales.

Formålet med uddannelsen er, at den unge bliver klædt på til en så selvstændig og aktiv deltagelse voksenlivet som muligt og at det afklares, hvordan den unge bruger sit potentiale bedst i forhold til sin fremtidige beskæftigelse og en eventuel videreuddannelse. STU-Skjern er et bredt tilbud af aktiviteter, lærings- og praktikforløb. Dette kommer til at foregå igennem aktiviteter, som støtter op omkring sociale, faglige og personlige udviklingsmål. Det kunne f. eks indeholde:

  • Botræning - en række aktiviteter og læring omkring de udfordringer som ligger i at bo selvstændigt.

  • Livsstil - en læring i egenomsorg, sundhed, kost og motion, samt sociale relationer.

  • Samfund - læring i brugen af offentlig transport, faciliteter og tilbud i nærområdet.

  • Faglighed - inddragelse af dansk, matematik, IT, samfunds og evt. sprogfag på individuelle niveauer. Fx kan VUC enkeltfag tænkes ind som en del af den studerendes uddannelsesplan.

Hos STU i Skjern er der en tilgang, som går på respekt, medinddragelse og ansvar for egen udvikling, trivsel og læring, noget der både gør sig gældende både for studerende og personalet. Den unge oplever derfor hos os at blive lyttet til og igennem de fortællinger de har, sammen med personalet, finde en vej imod drømme og mål. Der er løbende evaluering og tilpasning af hverdagen og de udfordringer den unge gives. Samt at der tages højde for den enkeltes behov for pauserum, restituering samt plads til at kunne sige til og fra.

Fredensgade tilbyder et unikt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge som er imellem 16-25 år og som har brug for en ungdomsuddannelse, der vil være individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker og behov. Vi tilbyder en 3 årig uddannelse, som tager udgangspunkt i netop den unges niveau, og hvor målsætningen defineres individuelt, år for år, for at kunne skabe den tilpasse forstyrrelse som den unge har brug for i sin udvikling.

Du vil møde et motiveret personaleteam, som er drevet af at skabe meningsfuldhed og sammenhæng for den enkelte. At finde muligheder, evt. via nye veje, og at udfolde ressourcer og potentialer der kan øge livskvaliteten og være bæredygtigt.

Da vi er en del af et stort center, med knapt 80 medarbejdere betyder det også et væld af forskellige kompetencer hver enkelt medarbejder kan byde ind med i netop den unges individuelle uddannelsesforløb, hvor det giver mening. Derfor vil den unge ud over det faste personale, komme til at møde en række forskellige gæsteundervisere.