Dagtilbud og beskæftigelse på Fredensgade

I beskæftigelsen på Fredensgade tager vi individuelle hensyn. Ansvar og arbejdsopgaver tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi skaber et miljø, der til en vis grad er beskyttet, men samtidig rummer udfrodringer, der kan bidrage til den enkeltes udvikling.

Det er vigtigt for os at borgere i vores tilbud oplever succeser, får styrket selvværd og oplever positive historier om sig selv, fordi vi tror på at det vil bidrage til en positiv udvikling i den enkeltes videre forløb.

Vi dokumenterer beskæftigelsesforløbene med beskrivelser omkring den enkeltes styrker og udviklingsbehov set i forhold til et arbejdsmarked