Fredensgade

Følg Fredensgade på Facebook

Fredensgade ADHD & Autisme-speciale er Ringkøbing-Skjern Kommunes speciale indenfor ADHD og autismespektrum-forstyrrelser. Tilbuddet består af:

  • Bostøtte i eget hjem efter SEL § 85 og af døgndækket botilbud efter almenboligloven.
  • Beskæftigelse efter LAB § 91, aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 og mentor efter LAB  §167.
  • STU.

Målgruppen er borgere med ADHD, autismespektrum-forstyrrelser eller særlige sociale problemer.